Hlohovec.info

 1. Bližšie k 5G sieťam: V Bratislave prebehol unikátny test  HNonline.sk
 2. S Telekomom sme otestovali technológiu Massive MIMO: Zase o krok bližšie k 5G  MojAndroid.sk
 3. Telekom sa pripravuje na 5G: Testuje technológiu LTE Massive MIMO, ukázal ju v Bratislave  touchIT
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Najväčšia česká sieť čerpacích staníc vstupuje na slovenský trh  Startitup
 2. Najväčšia sieť čerpacích staníc v Česku vstupuje na slovenský trh  SME.sk
 3. Česká Benzina chce otvárať pumpy na Slovensku - Ekonomika  PRAVDA.sk
 4. Najväčšia sieť čerpacích staníc v Českej republike vstupuje na slovenský trh  HNonline.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Zvyšovanie sadzieb v Európe sa pravdepodobne odkladá  HNonline.sk

Situácia s úrokovými sadzbami by sa mohla zmeniť v druhej polovici 2019.

 1. Volkswagen chystá v roku 2019 zmeny. Výrazne sa dotknú aj zamestnancov  noviny.sk
 2. Automobilka Volkswagen Slovakia zníži počet zamestnancov, ruší jednu zmenu  HLAVNÝ DENNÍK
 3. Bratislavský Volkswagen zoškrtá výrobné zmeny, ľudí zatiaľ neprepustí  SME.sk
 4. V bratislavskom Volkswagene sa chystajú zmeny: Plánuje škrtať pracovné zmeny  TVNOVINY.sk
 5. Bratislavský VW škrtá zmeny navyše, vracia sa k tradičnému modelu  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. O tieto motory klesá záujem, 27 ľudí príde o prácu: Automobilka Kia ruší pracovné miesta  KariéraInfo.sk
 2. KIA Motors Slovakia ruší desiatky pracovných miest: Čo je za tým?  Žilina24
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Škoda suverénne najlepšie predávaná značka na Slovensku  Podkapotou.sk

Už je to tak – Škoda je na Slovensku doma, ako potvrdzujú výborné predajné výsledky. V roku 2018 dosiahla mladoboleslavská značka trhový podiel 19,73 ...

 1. Zakladateľ Alibaby varuje: Technológie môžu spôsobiť tretiu svetovú vojnu  HNonline.sk
 2. Technológie môžu rozpútať svetovú vojnu, varuje zakladateľ portálu Alibaba  PRAVDA.sk
 3. Technológie môžu podľa zakladateľa Alibaby spôsobiť svetovú vojnu  SME.sk
 4. Zakladateľ Alibaba varuje: Technológie môžu spôsobiť tretiu svetovú vojnu  HNonline.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. O elektromobil Porsche Taycan je záujem. Výrobca zdvojnásobí produkciu  Tesla magazín
 2. Porsche Taycan bude ekologickejšie ako jeho konkurenti, fabrika bude ako stromy  TECHBOX.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Prvý "európsky" elektromobil Honda na prvej oficiálnej upútavke  Tesla magazín

Honda avizuje, že nám predstaví svoj prvý v Európe dostupný elektromobil už na autosalóne v Ženeve, ktorý sa dostane do predaja...

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News