Hlohovec.info

 1. Europarlament žiada, aby Slovensko obnovilo dôveru občanov v štát  Aktuality.sk
 2. Europarlament odsúdil vraždu novinára Kuciaka  PRAVDA.sk
 3. Európsky parlament odsúdil vraždu Kuciaka, schválil rezolúciu o ochrane novinárov  TREND.sk
 1. Český skialpinista zahynul v Tatrách po 300-metrovom páde  SME.sk
 2. Smrteľný pád českého skialpinistu vo Vysokých Tatrách: Zahynul kvôli lavíne?  NOVÝ ČAS
 3. Vo Vysokých Tatrách zahynul skialpinista, príčinou mohla byť lavína  24hod.sk
 1. Týždeň v kocke Daga Daniša: „Operácia Drucker“ zlomila generála  Aktuality.sk
 2. Začala sa vojna Pellegrini verzus Fico  .týždeň
 1. Jazierko v Liptovskom Jáne vynovia. Miestni majú obavy  Aktuality.sk
 2. Veríte poverám? Tento kvíz by ste potom mali zvládnuť ľavou-zadnou  NOVÝ ČAS
 1. Lekári z problémovej onkológie opäť volajú o pomoc: Vyhrážky na pracovisku?  Pluska.sk
 2. Zamestnanci onkologického ústavu píšu ministerke. Za šéfa chcú Dolinského  Aktuality.sk
 3. Rezort zdravotníctva rieši situáciu v NOÚ, pacientom chcú naďalej poskytovať kvalitnú starostlivosť  Webnoviny.sk
 1. Nové podrobnosti: Kým 48 minút vydávali zatykač, Okoličány ušiel  HNonline.sk
 2. Okoličány ušiel, kým vydávali jeho zatykač  Aktuality.sk
 1. Žilinských seniorov okráda podvodník. Používa starý trik  SME.sk
 2. Ďalší podvodníci lákajú peniaze od seniorov: Pozor si dávajte hlavne v okolí Žiliny  Topky
 1. Vodiči si na dôležitú križovatku Triblavina musia počkať: Obnova výstavby sa posúva, kto za to môže?!  NOVÝ ČAS
 2. Triblavina sa odkladá. Stoja za tým aktivisti  HNonline.sk
 3. Pre námietky aktivistov sa výstavba križovatky Triblavina posúva  TA3
 4. Na križovatke Triblavina sa začne opäť pracovať v auguste, výstavbu zabrzdili námietky aktivistov  SME.sk
 1. Výnos zbierky Deň narcisov 2018 za hlavné mesto prekonal očakávania. Tipnite si, koľko sa vyzbieralo  Bratislavské Noviny
 2. Na Deň narcisov vyzbierali v Bratislave viac ako 200-tisíc eur  Bratislava24
 3. Deň narcisov v Košiciach? Už je známy výsledok, takúto sumu sa podarilo vyzbierať!  Kosice24
 1. Miera nezamestnanosti na Slovensku v marci klesla na nové historické minimum  Topky
 2. Nezamestnanosť na Slovensku klesla v marci na 5,55 percenta  Aktuality.sk
 3. Nezamestnanosť na Slovensku dosiahla nové historické minimum, minister Richter verí v ďalší pokles  Webnoviny.sk
 1. Košická polícia zadržala päť členov Okoličányho gangu  Aktuality.sk
 2. Polícia pochytala časť okoličányovcov, ktorých odsúdil Najvyšší súd  TA3
 3. NAKA zadržala päť mužov z Okoličányho gangu na úteku. Po bosovi sa zľahla zem  TVNOVINY.sk
 1. Máriu Kukučovú vraj prevezú na Slovensko, jej obhajca však o ničom nevie  TVNOVINY.sk
 2. Nečakaný zvrat v prípade slovenskej modelky odsúdenej za vraždu: Kukučová mieri domov!  Pluska.sk
 1. A bude zrejme horšie: Terorista Pišta, ktorý sa vyhrážal poslankyni, môže vyfasovať doživotie  Pluska.sk
 1. Plávali v ramene Uhu štvormetrové sumce?  Pluska.sk
 1. VIDEO Opozícia chce čistky v NAKA: Podozrenia z napojenia na organizovaný zločin  Topky
 2. Sulíkovci ukázali schému, ako podľa nich bödörovci ovládajú políciu  HNonline.sk
 3. Očistiť sa musí aj NAKA, odchod Gašpara podľa SaS nestačí  SME.sk
 4. Gašparov odchod podľa strany SaS stačiť nebude, NAKA sa nachádza v rozklade a chráni vyvolených  Webnoviny.sk
 1. V RTVS vznikla odborová organizácia spravodajstva, na čele stojí známa redaktorka  Topky
 2. V RTVS vznikajú nové odbory  HNonline.sk
 3. V RTVS vznikajú Spravodajské odbory, oznámila reportérka Zuzana Kovačič Hanzelová.  Denník N
 1. Do divadla prišla NAKA. Dôvodom je oznámenie bývalého falošného policajta  SME.sk
 2. NAKA nabehla do divadla. Kvôli falošnému policajtovi  Aktuality.sk

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News