Hlohovec.info

 1. Donald Trump pod ťarchou otázok zaváhal: Pravda o telefonáte s Kim Čong-unom  Topky
 2. Trump zrušil cestu do Londýna. Nepáči sa mu nová americká ambasáda  HNonline.sk
 3. Trump radikálne zmenil rétoriku. S Kimom má vraj dobrý vzťah  TA3
 1. Tragédia poľského vládneho špeciálu: Pád lietadla s Kaczyňským spôsobila séria explózií  Topky
 1. Komentár Zola Mikeša: Prvé kolo vyhrá Zeman, kampaňou zaujala i Horáčková  Aktuality.sk
 2. Česi na Slovensku tipujú v prezidentských voľbách druhé kolo a Zemana v ňom  Topky
 3. V Česku sa o 14:00 začnú prezidentské voľby. Komu by ste dali váš hlas? (Anketa)  PRAVDA.sk
 4. Čo zažili Česi v kampani: konšpirátora, falošné okuliare, Zemanovu päsť aj fikus v debate  Denník N
 1. Prečo by sme mali prijímať migrantov zo špinavých dier, zaujímal sa Trump  TA3
 2. Prečo by mali Spojené štáty prijímať imigrantov zo špinavých dier, pýtal sa Trump senátorov  Webnoviny.sk
 1. Milosť pre exprezidenta vyvolala v Peru vlnu protestov  SME.sk
 2. Peru: Keď sa prezidentovi dáva milosť  Denník N
 1. Európski lídri vyzvali Trumpa, aby nevypovedal jadrovú dohodu  TA3
 2. Únia zatiaľ neplánuje odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom  Euractiv.sk
 1. Ľadoví sochári na Hrebienku začínajú s prácou  SME.sk
 2. Ľadoví sochári sa stretnú na Hrebienku po šiesty raz  24hod.sk
 3. Jedinečná ľadová socha na Lomnickom štíte: Takto to bude vyzerať cez víkend!  Poprad24
 1. Dočkali sa! Zrušili zákaz, podľa ktorého si ženy nemohli takmer 40 rokov kúpiť alkohol  NOVÝ ČAS
 1. Merkelová, Seehofer aj Schulz chcú začať koaličné rokovania  SME.sk
 2. Prielom v Nemecku: Po dlhých rokovaniach sa lídri strán dohodli a odporučia vznik vlády  HNonline.sk
 3. Merkelová, Seehofer a Schulz odporučia začať koaličné rokovania  Teraz.sk (tlačová správa)
 1. Maďarsko prevzalo oficiálny list o žalobe Európskej komisie  Aktuality.sk
 1. Alarmujúca situácia v Británii: Lekári vyzvali Mayovú na opatrenia, pacienti zomierajú na chodbách  Topky
 1. Múzeum na hrade v Ľubovni ukáže poklad mincí z Hniezdneho  SME.sk
 1. Na post sudcu v Luxemburgu kandiduje opäť aj Kiskov poradca  SME.sk
 1. Pohľad z Prahy: Zeman nie je exot, časť Česka má za vzor Kisku  Aktuality.sk
 2. V Česku rastie pred voľbami napätie, veľkú šancu uspieť má Zeman  Topky
 1. Vírus zabil v Brazílii viac ako 170 delfínov guyanských  SME.sk
 1. Špeciálne jednotky v Bangladéši zasahovali proti islamistom pri úrade premiérky  SME.sk
 1. Odľahlé oblasti Mjanmarska zasiahlo zemetrasenie  Aktuality.sk

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News