Hlohovec.info

 1. V Bratislave otvorili nové dialyzačné stredisko  HNonline.sk
 1. Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila nebezpečenstvo vakcíny proti horúčke dengue pri prvej nákaze.  Denník N
 2. WHO prikazuje, aby vakcínu proti dengue dostávali len tí, ktorí chorobu už mali  PRAVDA.sk
 1. Porovnania, z ktorých pichá pri srdci: Slováci žijú najkratší zdravý život v OECD  Vyšetrenie.sk
 2. Únava či dýchavičnosť nemusia byť o starobe. Môže ísť o ochorenie srdca  Aktuálne.sk
 3. Mnohí Slováci nepoznajú príznaky zlyhávania srdca: Bolesť a tlak na hrudi nie je typický prejav  NOVÝ ČAS
 1. Začala sa jar as ňou aj kliešťová sezóna, odborníci radia ako sa im vyhnúť a ako ich vytiahnuť  Trnavak.sk
 1. Zdravý životný štýl - dá sa v dnešnej dobe udržať?  SME.sk
 1. Viete správne používať vitamín E?  Diva.sk
 1. Hrozí vám syndróm vyhorenia? Na začiatku ho môžete stopnúť  Pluska.sk
 1. VšZP chce ušetriť na lieku, ktorý užívajú tisícky ľudí, tvrdia odborníci. Poisťovňa to odmieta  TVNOVINY.sk
 1. Kedysi bola masturbácia tvrdo trestaná. Čo hrozilo nemravníkom?  Adam.sk
 1. Vedeli ste, že? ... koľkých kíl starej kože sa zbavíme počas života?  Adam.sk
 1. Mnohí sa o nich boja hovoriť: Rozpoznajte mýty a fakty o močových cestách!  Vyšetrenie.sk
 2. Radíme: Najčastejšou chybou pri zápale močových ciest je samoliečba  Svet komunikácie
 1. Radi si vypijete? POZOR! Vedci odhalili, koľko alkoholických nápojov denne skracuje život  Topky
 1. Zahraj si Haraktery: Vtipnú hru vytvorenú na „počesť“ aktuálnej politickej scény  TECHBYTE
 1. Bezdrôtové slúchadlá TicPods Free sú AirPody pre smartfóny s Androidom. Len lacnejšie!  Mobil.sk
 2. Úplne bezdrôtové slúchadlá TicPods Free s dotykovým ovládaním  TA3

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News